محصولات با برچسب 'استخر های غرب کرج'

1-1 از 1

استخر خوارزمی کرج

استخر دانشگاه خوارزمی در غرب کرج واقع شده است. استخر خوارزمی کرج سانس های تفریحی و آموزشی نیز دارد. قیمت بلیط استخر خوارزمی کرج 15/000 تومان است. بلیط استخر...
از 10,000 ريال
100,000 ريال 150,000 ريال
گزینه بیشتر: انتخاب نوع بلیط