سه شنبه, ۰۵ دی,۱۳۹۶

مقررات شنا


مقررات شنا

بچه ها فقط با همراه وارد آب شوند;بچه های خردسال را از نزدیک مواظب باشید!

بعد از مصرف الکل و یا مواد مخدر هرگز داخل آب نشوید! هرگز با معده پر و یا کاملا خالی شنا نکنید.

هرگز با بدن بسیار گرم به داخل آب شیرجه نزنید! بدن برای عادت کردن احتیاج به زمان دارد.

داخل آب کدر و یا آب های ناآشنا شیرجه نزنید! آب های غریب و ناآشنا خطرناک هستند.

تشک های بادی و وسائل کمکی شنا را به داخل آب عمیق نبرید! آنها امنیتی برای شما بوجود نمی آورند.

مسیر های طولانی را هرگز به تنهائی شنا نکنید! بهترین بدن آماده نیز ممکن است ضعیف شود.

کلاه شنا

کلاه شنا یاکلاه حمام، یک لباس تنگ و ملایم است که به طور معمول از سیلیکون، لاتکس یا لیکرا ساخته شده است که توسط شناگران تفریحی و رقابتی در استخر پوشیده میشود. کلاه ها به دلایل مختلفی پوشیده می شوند.

 بعضی از امکانات نیاز به پوشیدن کلاه های شنا دارند تا مطمئن شوند موهای لخت شناگران در هنگام شنا کنده نشود و به تجهیزات استخر آسیبی نرساند.

 کلاه ها نیز گاهی اوقات در تلاش برای حفظ مو نسبتا خشک و یا حفاظت از کلر آب، نگه داشتن مو از تابش آفتاب، و همچنین هنگامی که کلاه با استفاده از شاخه گوش استفاده می شود، به منظور اینکه آب وارد گوش نشود.

کاپهای رقابتی شنا نیز باعث کاهش کشیدن آب در موهای سست شده می شوند. در طول جلسات شنای طولانی، یک کلاه شنا باعث میشود که سر گرم نگه داشته شود. 

در بعضی از کشورها قبل از ورود به استخر شنا نیاز به کلاه های شنا وجود دارد، این موارد اغلب در ایتالیا و مجارستان است.

ثبت نظر