لیست استخر شهرها

1-24 از 497

شما به راحتی می توانید استخرهای موجود در شهر خود را به همراه اطلاعات دقیق از امکانات، سانس ها و قیمت استخرها بیابید و به صورت آنلاین و آسان بلیط و کارت تخفیف این استخرها را تهیه کنید.

استخر حجاب شیراز

استخر حجاب در شیراز میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر حجاب شیراز را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده...
ريال

استخر ستاره اصفهان

استخر ستاره در اصفهان میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر ستاره اصفهان را با تخفیف ویژه در آسونیک مشا...
ريال

استخر صبا مرزداران تهران

استخر صبا در مرزداران تهران می باشد که مشترکین می توانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر صبا را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاه...
10,000 ريال

پارک آبی کوثر شیراز

پارک آبی کوثر در شیراز میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط پارک آبی کوثر شیراز را با تخفیف ویژه در آسونیک م...
ريال

استخر 15 خرداد مشهد

استخر 15 خرداد در مشهد میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر 15 خرداد مشهد را با تخفیف ویژه در آسونیک مشا...
ريال

استخر 22 بهمن مینی سیتی تهران

استخر 22 بهمن در مینی سیتی تهران می باشد که مشترکین می توانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر 22 بهمن تهران را با تخفیف ویژه د...
ريال

استخر 22 بهمن یزد

استخر 22 بهمن در شهر یزد واقع شده است که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر 22 بهمن یزد را با تخفیف ویژه در آسو...
ريال

استخر 29 بهمن تبریز

استخر 29 بهمن تبریز واقع شده است که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر 29 بهمن تبریز را با تخفیف ویژه در آسونیک...
ريال

استخر 360 درجه قیطریه تهران

استخر 360 درجه در قیطریه تهران می باشد که مشترکین می توانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر 360 درجه تهران را با تخفیف ویژه در...
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

استخر 5 آذر تهران

استخر پنج آذر در تهران میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر پنج آذر تهران را با تخفیف ویژه در آسونیک مشا...
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

استخر 9 دی اصفهان

استخر 9 دی در اصفهان میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر 9 دی اصفهان را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده...
ريال

استخر 9 دی تهران

استخر نه دی تهران در جنوب غربی شهر تهران واقع شده است. این مجموعه دارای امکاناتی نظیر سونا خشک، سونا بخار، جکوزی و حوضچه آب سرد می باشد.
ريال

استخر آب خیابان فاطمی تهران (حجاب)

استخر آب تهران یا استخر سازمان آب حجاب در خیابان فاطمی تهران میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آب تهر...
ريال

استخر آبادگران تبریز

استخر آبادگران تبریز واقع شده است که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آبادگران تبریز را با تخفیف ویژه در آسون...
ريال

استخر آبسار اصفهان

استخر آبسار در اصفهان میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آبسار اصفهان را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهد...
ريال

استخر آبشار شهر قدس تهران

استخر آبشار در شهر قدس تهران میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آبشار تهران را با تخفیف ویژه در آسونیک...
ريال

استخر آبشار مهاباد

استخر آبشار در مهاباد واقع شده است که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آبشار مهاباد را با تخفیف ویژه در آسونی...
ريال

استخر آبی بهار خزانه تهران

استخر آبی بهار در خزانه تهران می باشد که مشترکین می توانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آبی بهار تهران را با تخفیف ویژه در...
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

استخر آبی هشتم مشهد

استخر آبی هشتم در مشهد میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آبی هشتم مشهد را با تخفیف ویژه در آسونیک مشا...
ريال

استخر آبیاری ساری

استخر آبیاری در ساری واقع شده است که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آبیاری ساری را با تخفیف ویژه در آسونیک...
ريال

استخر آرام ارومیه

استخر آرام در ارومیه واقع شده است که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آرام ارومیه را با تخفیف ویژه در آسونیک...
ريال

استخر آرامیس میرداماد تهران

استخر آرامیس در میرداماد تهران میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آرامیس تهران را با تخفیف ویژه در آسو...
ريال

استخر آرش میراسماعیلی تهران

استخر آرش اسماعیلی درمجیدیه تهران میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر آرش اسماعیلی تهران را با تخفیف وی...
ريال