چهار شنبه, ۱۷ مرداد,۱۳۹۷

چرا تصفیه آب استخر مهم است؟

استخرهای شناخته شده و با کیفیت می توانند خطرات جدی را برای سلامت کاربران ایجاد کنند. انسان ها، حیوانات وعوامل محیط زیستی می توانند با تولید ارگانیسم عفونی آب را آلوده کنند. در بیشتر موارد این ارگانیسم‌ها موجب بیماری‌های خفیف می‌شوند، اما برخی عفونت‌ها می‌تواند جدی یا مهلک باشند. 

به همین منظور آب استخر باید به طور مرتب پخش و فیلتر شود. اگر فیلتر استخر به درستی کار نکند، مواد شیمیایی اضافه شده به آب برای نگهداری استخر وجلوگیری از آلوده نشدن آب استخر و ضدعفونی و تمیز نگه داشتن آب موثر نخواهد بود.

انواع فیلترهای استخر عبارتند از:

  • فیلترهای شنی
  • فیلترهای دیاتومه
  • فیلترهای کارتریج

تصفیه آب استخر

سیستم فیلتر باید قادر به فیلتر کامل حجم آب باشد، معادل فیلتر کامل حجم کل آب در استخر در عرض شش تا هشت ساعت انجام می شود. سیستم فیلتراسیون باید به طور مداوم زمانی عمل کند که یک استخر مورد استفاده قرار گیرد و حداقل یک ساعت پس از استفاده کامل از استخرکارکند.

تصفیه آب استخر 

فیلتر ها باید به طور مداوم ومنظم تمیز شوند تا اطمینان حاصل شود که فیلتر ها با حداکثر سرعت کار می کنند.

منبع: آسونیک

ثبت نظر